Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Reutilización de estructuras mediante la metáfora en combinaciones verbonominales

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

verb-noun combinations, collocations, metaphor, support verb, functional verb, light verb

Eine valenzorientierte Studie zum semantischen Feld des Gefühls

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

valency, lexicography, noun

Probleme stellen, Probleme lösen. Zur Metapher im Wortverzeichnis zum Bürgerlichen Gesetzbuche von Otto Gradenwitz

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Legal language, metaphor, determinative compound nouns, meaning, concept

Substantivní neurčitá zájmena s předponou ně-/ne- v češtině a slovinštině

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, Czech language, Slovene language, pronouns

Umowa o pracę na czas określony — postulaty de lege ferenda

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

employment, fixed-term employment contract, termination of employment, notice period, cause of termination, duration of employment, invalidity of declaration of denouncement, right of equality, stosunek pracy, umowa na czas określony, wypowiedzenie, termin wypowiedzenia, przyczyna wypowiedzenia, czas trwania stosunku pracy, nieważność oświadczenia o wypowiedzeniu, zasada równości

Les noms propres et les normes de traduction. Sur l’exemple des noms de juridictions civiles françaises et polonaises traduits par les candidats à la profession de traducteur assermenté

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

proper nouns, names of civil courts, translation norms, translation assessment, examination for sworn translator in Poland

Chinese classifiers (measure words): A phenomenon that is hard to translate

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

classifier, measure word, Chinese students, Polish students, countable nouns, mass nouns

Grammatische Mittel im Vordergrund. Pronomen, die koordinierende Konjunktion und, die Negativpartikel nicht als Vehikel ambiger Poetizität

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cognitive poetics, German pronouns, German coordinating conjunction und, German negative particle nicht

Das Spiel mit Metaphern in deutschen Geburtsanzeigen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.21

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Geburtsanzeige, Tageszeitung, Metaphorik, Multimodalität, bimodaler Text, Abbildung, German announcements of birth, daily newspaper, metaphors, multimodality, bimodal text, picture

Szyk operatorów kwantyfikacji ogólnej w języku polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.11

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contemporary Polish language, general quantification, word order, pronoun, particle, савремени пољски језик, општа квантификација, ред, заменица, честица

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.37

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

case, possessor, morphology of pronouns, падеж, морфология местоимения

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy