Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki

AbstractDownload articleDownload article

cosmopolitanism, ideology, lexicography, dictionaries, definitions, newspeak, persuasion, kosmopolityzm, ideologia, leksykografia, słowniki, definicje, nowomowa, perswazja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout