Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Ciało jako pretekst do rozważań ogólniejszych w poezji Wisławy Szymborskiej

AbstractDownload articleDownload article

motif of the body, poetry of Wisława Szymborska, alienation of women in their own body, otherness of a human being in the world of living beings, body as an innocent object of oppression

Digital switchover in Hungary. European policies and national circumstances

AbstractDownload articleDownload article

digital switchover, European audiovisual policy objectives, national strategy, market forces, social and cultural environment, regulatory role

Cele długoterminowych decyzji finansowych

AbstractDownload articleDownload article

financial decisions, the objectives of financial decisions, the criterion of flow, resulting criterion, the efficiency of financial decisions

Zmiany u podstaw, czyli nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, general principles, amendments of administrative procedure, general principle of objective truth, general principle of written form

Objetividad discursiva. Estudio contrastivo hispano-polaco

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis — deverbal nominalizations — argument reduction — objectivity

Nasza niepamięć. Losy zbiorów polskich w latach 1914–1920

AbstractDownload articleDownload article

cultural heritage, libraries, museums, First World War, confiscations, safe-guarding cultural objects

Trivialität im neusachlichen Gewand. Einige Bemerkungen zu Hans Falladas Kleiner Mann, Großer Mann

AbstractDownload articleDownload article

Hans Fallada, Neue Sachlichkeit, Trivialität, Narratologie, Hans Fallada, new objectivity, triviality, narratology

Three paradigms of journalistic objectivity in Slovenian press history

AbstractDownload articleDownload article

journalism, news, objectivity, paradigm, history, Slovenia

W oparach absurdu. Przedmiot surrealistyczny

AbstractDownload articleDownload article

humor, absurd, nonsense, surreal object, catharsis

Humor jako element strategii artystycznej - Erwi Wurn i jego dzieła

AbstractDownload articleDownload article

Erwin Wurm, humor, game, irony, sculpture, subject-object

Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, Criminal Code, forfeiture, object, material benefit

Konstytuowanie bezpieczeństwa w późnonowoczesnym porządku społecznym. Rama koncepcyjna i ilustracja empiryczna

AbstractDownload article

securitology, security system, dimensions of security, objective security, subjective security, military-geopolitical security, sociocultural-economic security, socio-psychological security, societal system, social functions, late modernity, societal well-being, historical memory, patriotism

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout