Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ewolucja celów polskiego prawa zamówień publicznych od okresu międzywojennego do współczesności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.4

AbstractDownload articleDownload article

prawo zamówień publicznych, cele zamówień publicznych, ewolucja zamówień publicznych, Unia Europejska, dyrektywy, Public procurement law, objectives of public procurement law, evolution of public procurement law, European Union, directives

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout