Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

AbstractDownload articleDownload article

money laundering, acts of cooperation shown consequent, an act of cooperation shown prior, the benefit derived from the offence, an offence under Article 299 § 1 of the Criminal Code

Z problematyki czynów przepołowionych

AbstractDownload articleDownload article

petty crimes, hybrid offences, misdemeanors

Istota odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe

AbstractDownload articleDownload article

essence of a waiver of penalty, tax offence, waiver of penalty, rationale behind and variants of a waiver, waiver in practice

Kilka uwag o  „wypadku mniejszej wagi”

AbstractDownload articleDownload article

act of lesser gravity, offence treated less severely, level of culpability

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractDownload articleDownload article

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

AbstractDownload articleDownload article

accomplice, offence, crucial circumstances, disclosure, obligatory mitigation, penalty, witness

Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

document, credibility, forgery, offence, handwriting examination

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland

AbstractDownload articleDownload article

white-collar crimes, capital market, criminal liability, stock market offences

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym z punktu widzenia obrońcy

AbstractDownload articleDownload article

barristers, terrorist offence, criminal law, security threats.

Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

petty offences proceedings, adversarial system, amendment, evidentiary initiative

Personal freedom and its possible constraints in favor of national security

AbstractDownload article

personal liberty, security, court, criminal offence, offender, custody, prosecution, defender

Jeszcze o propozycji zakotwiczenia w kodeksie karnym kryteriów obiektywnego przypisania skutku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.6

AbstractDownload articleDownload article

liability for effect, causal link, offence with criminal consequences, objective effect attribution, theory of equivalence of conditions, amendment of Criminal Code

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout