Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Innowacyjne instrumenty odpowiedzialności mediów w wybranych europejskich systemach medialnych

AbstractDownload articleDownload article

deontology of media, self-regulation of media, Media Accountability Systems, Internet, innovative instruments of media accountability

„В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.7

AbstractDownload articleDownload article

Petr Vyazemsky, “poetry of old age”, gerontology reflection, problems of “extended” life, death and immortality, Piotr Wiaziemski, „poezja starości”, refleksja gerontologiczna, problemy „przedłużonego” życia, śmierci i nieśmiertelności

Wizualne konstruowanie przestrzeni lokalnych jako uczestnictwo w kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.11

AbstractDownload articleDownload article

ontology, anthropology, visual, space, town, participation in culture, photography

Онтология смерти в рассказах Гайто Газданова

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.26

AbstractDownload articleDownload article

ontology of death, Thanatos, stories, Gazdanov, ontologia śmierci, Tanatos, opowiadania, Gajto Gazdanow

Reality as a conspiracy (based on selected short stories by Richard Weiner)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.4

AbstractDownload articleDownload article

reality, conspiracy, ontology, literature, Richard Weiner, realita, spiknutí, ontologie, literatura

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout