Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Ile jest "Oniegina" w "Onieginie"? Libretto opery Piotra Czajkowskiego a tekst poematu Aleksandra Puszkina

AbstractDownload articleDownload article

libretto, adaptation, opera and literature, intertextuality, theater

Piotra Czajkowskiego kobiety (nie)dotykanie. Przypadek Tatiany

AbstractDownload articleDownload article

literature and opera, romantic topos, homosexuality, correspondence, (un)touchable woman

Deutsche Approximatoren und ihre Wiedergabe im Polnischen

AbstractDownload articleDownload article

approximating particles, focus-sensitive operators, syntax, semantics

Czyn współukarany na przykładzie przestępstwa prania pieniędzy z art. 299 § 1 k.k.

AbstractDownload articleDownload article

money laundering, acts of cooperation shown consequent, an act of cooperation shown prior, the benefit derived from the offence, an offence under Article 299 § 1 of the Criminal Code

Allusion statt Illusion. Die Konzeption des Kaiser-Karl-V.-Geistes im Drama Don Karlos von Friedrich Schiller und im Libretto von Josèphe Méry und Camille du Locle zur Oper Don Carlos von Giuseppe Verdi

AbstractDownload articleDownload article

Deutsches Drama, Italienische Oper, Libretto, Karl V., Geist, German Drama, Italian Opera, Libretto, Charles V, Ghost

Cechy Spółdzielni Socjalnej — kierunek zmian ustawodawczych

AbstractDownload articleDownload article

Law, Legal Economics, Legal Institutions, Social Economy, Social Cooperatives, Labor Law

Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych w XX-wiecznych koncepcjach jedności europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

European unity, unification projects, peace cooperation ideas

Cross-border cooperation between Ukraine and Poland

AbstractDownload articleDownload article

cross-border cooperation, Euroregion, Ukraine, Poland, EU

Co-creation and co-operation in business models

AbstractDownload articleDownload article

value co-creation, enterprise cooperation, marketing, customer orientation, networking

Operatory komunikacyjne w  przemówieniu sądowym

AbstractDownload articleDownload article

linguistics, rhetoric, persuasion, communicative operators, court speech, discourse

Polityka w zakresie ochrony zdrowia, wyżywienia i kwestii populacyjnych w działaniu globalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie Banku Światowego

AbstractDownload articleDownload article

polityka zdrowotna, Milenijne Cele Rozwoju, Bank Światowy, organizacje międzynarodowe, współpraca globalna, health policy, Millennium Development Goals, Th e World Bank, international organizations, global co-operation

Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych. Analiza dobrych praktyk

AbstractDownload articleDownload article

ekonomia społeczna, podmiot ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna, nowoczesne przedsiębiorstwo, social economy, social economy organization, social economy enterprise, social cooperative, modern enterprise

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout