Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Polityka w zakresie ochrony zdrowia, wyżywienia i kwestii populacyjnych w działaniu globalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie Banku Światowego

AbstractDownload articleDownload article

polityka zdrowotna, Milenijne Cele Rozwoju, Bank Światowy, organizacje międzynarodowe, współpraca globalna, health policy, Millennium Development Goals, Th e World Bank, international organizations, global co-operation

Refugees and migrants as a subject of rights according to international law and organizations

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.5

AbstractDownload articleDownload article

uchodźcy, bezpaństwowcy, migracja, prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, ONZ

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout