Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zespoły poselskie i parlamentarne jako formy samoorganizacji parlamentarzystów. Wyniki polskich badań eksploracyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.9

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary teams, self-organization, parliamentarians, Poland, zespoły parlamentarne, samoorganizacja, parlamentarzyści, Polska

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout