Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Ekspert”, „mędrzec”, „dowódca”, „wieszcz” i „dziadek” — różne role nadawcy programów partii politycznych, tworzone dzięki stylizacji

AbstractDownload articleDownload article

political language, style, stylisation, genre, programme, text, political party, język polityki, styl, stylizacja, gatunek, program, tekst, partia polityczna

Rozwój Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

AbstractDownload articleDownload article

elections, the state, party, parliament, government, political class, conference, wybory, państwo, partia, parlament, samorząd, klasa polityczna, konferencja

Kandydaci Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec przemian społeczno- gospodarczych. Analiza na przykładzie wyborów prezydenckich z lat 2008 i 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.7

AbstractDownload articleDownload article

party, democratic, Republican, elections, changes, partia, demokratyczna, republikańska, wybory, przemiany

Zastosowanie metod pokojowego rozstrzygania sporów w konflikcie o Górski Karabach

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.13

AbstractDownload articleDownload article

Górski Karabach, Armenia, Azerbejdżan, Grupa Mińska, OBWE, mediacja, bezstronność mediatora, pokojowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych, Nagorno-Karabakh, Armenia, Azerbaijan, Group of Minsk, OSCE, mediation, mediator’s impartiality, peaceful means of international disputes settlement

Continuity of scale parameter estimators with respect to stochastic orders

AbstractDownload articleDownload article

Life distributions, partial orders, order statistics, probability metrics, robustness

J1 convergence of partial sum processes with a reduced number of jumps

AbstractDownload articleDownload article

Functional limit theorem, partial sum process, regular variation, Skorokhod J1 topology, Lévy process, weak dependence, mixing

Nowo powstałe partie małe w Polsce a wybory 2010–2011. Progi rozwoju partii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.25.6

AbstractDownload articleDownload article

small party, elections, party program, party thresholds, partia mała, wybory, program partii, progi rozwoju partii

Strong laws of large numbers for the sequence of the maximum of partial sums of i.i.d. random variables

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.39.1.2

AbstractDownload articleDownload article

Theorem of Mikosch, i.i.d. real-valued random variables, maximum of partial sums, strong law of large numbers

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout