Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, Fiscal Penal Code, ultimate nature, recidivism in fiscal penal law

Wykonywanie środków o  charakterze wolnościowym w  prawie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

a fiscal penal law, the model of criminal policy, the libertarian measures

Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego. Wstępne wyniki badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.23

AbstractDownload articleDownload article

penal policy, penal law reform, penalty of imprisonment, so-called mixed penalty, penalty of restriction of liberty, fine, conditional suspension of enforcement of penalty

Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.8

AbstractDownload articleDownload article

forced treatment law, mental disorder, addiction, suicide, social protection, penal law

Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.8

AbstractDownload articleDownload article

copyright law, intellectual property protection by penal law, nullum crimen sine lege certa, the constitutionality of criminal law regulations, prawo autorskie, karnoprawna ochrona własności intelektualnej, nullum crimen sine lege certa, konstytucyjność regulacji karnoprawnych

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout