Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.10

AbstractDownload articleDownload article

cognitive semantics, linguistic image of the world, religious language, evangelization, pentecostalization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout