Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wykonalność nieostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

AbstractDownload articleDownload article

decision granting abuilding permit, Construction Law, giving immediate enforceability, Code of Administrative Procedure, architecture and construction authorities

Aspekty prawne wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w prawie budowlanym

AbstractDownload articleDownload article

entering property, neighboring property, preparatory work, investor, building permit

Prawo przedsiębiorców — przedsiębiorca i reglamentacja na nowo?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.21

AbstractDownload articleDownload article

economic activity, entrepreneur, economic rationing, concession, permit

General Permitting Type of Legal Regulation as Legal Means of Realizing the Concept of Civil Society

AbstractDownload articleDownload article

general permitting type of legal regulation, prohibitions, prohibiting legal norms, оgólnie dozwolony typ regulacji prawnej, zakazy, przepisy prawny zabraniające

Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.11

AbstractDownload articleDownload article

firearms, firearms permit, firearms access regulation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout