Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności

AbstractDownload articleDownload article

employee, personal data, processing of personal data

Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego

AbstractDownload articleDownload article

digital economy, Big Data, personal data, new technologies, Internet, social networking, gospodarka cyfrowa, dane osobowe, nowe technologie, sieci społecznościowe

Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.2

AbstractDownload articleDownload article

protection of personal data, KRS, CEIDG, business registers, Central Register and Information on Business Activity, National Court Register

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout