Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Chodzące ciało

AbstractDownload articleDownload article

spiritual vs. mental corporality, split personality, the debasement of body, body as a transmitter of emotions, physical means of artistic expression

«Не руш моїх кіл…»: усвідомлена маскулінність як постколоніальний виклик (на матеріалі поетичного доробку О. Забужко)

AbstractDownload articleDownload article

personality, feminine/masculine, collective memory, identification model, trauma, личность, феминное/маскулинное, коллективная память, идентификационная модель, травма

Václav Havel v Polsku

AbstractDownload articleDownload article

Václav Havel, personality, work, dramaturgy, essays, Václav Havel, osobowość, dzieło, dramaturgia, eseje

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości

AbstractDownload articleDownload article

human personality, precautionary measures, criminals with personality disorders, psychopathy, dissocial personality disorders, antisocial personality disorders, electronic monitoring, therapy, addiction therapy

Iniuria post mortem testatoris w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji iniuria indirecta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.1

AbstractDownload articleDownload article

injury to personality, iniuria indirecta, iniuria post mortem testatoris, protection of the deceased’s reputation, iniuria indirecta, iniuria post mortem testatoris, Schutz des guten Rufs eines Verstorbenen, Verletzung der Persönlichkeit

Wpływ osobowości sprawcy na ocenę podstaw i zakresu odpowiedzialności karnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.5

AbstractDownload articleDownload article

personality, social harmfulness, personal characteristics, criminal liability, sentencing

Лінгвосоціумне портретування особистості: епістолярна дискурси- вна практика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.41

AbstractDownload articleDownload article

lingual and social portraying of personality, discursive practice, epistolary-discursive practice, tactics of epistolary-discursive practice, letter speech genre, лингвистистично-друштвено портретисање личности, дискурсивна практика, епистоларно-дискурсивна практика, тактике епистоларно-дискурсивне практике, говорни жанр писма

Układy przestrzenne i zagadki osobowości. Niezwykły przypadek doktora Jekylla i pana Hyde’a Roberta Louisa Stevensona

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.23.8

AbstractDownload articleDownload article

alter ego, przestrzeń artystyczna, powieść grozy, Robert Louis Stevenson, rozdwojenie jaźni, alter ego, artistic space, horror fiction, Stevenson Robert Louis, multiple personality

Sociopaths as Antiheroes of Streaming Media

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.57.7

AbstractDownload articleDownload article

antihero, empathy, affective disposition theory, streaming media, enjoyment, antisocial personality disorder

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout