Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Noc, sen i bezsenność w powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago

AbstractDownload articleDownload article

Pasternak, sleep, ordinary physiological state, psychological functions, insomnia, abnormal phenomenon

Umelecké modelovanie fenoménu staroby v tvorbe slovenských autorov (Milo Urban, Július Barč-Ivan, Karol Horák)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.54

AbstractDownload articleDownload article

old age as a cultural and social phenomenon, genre variability, ambivalent presentation of old age, author´s poetics, poetological and axiological parameters of the texts, starość jako zjawisko kulturowo-społeczne, różnorodność gatunkowa, warsztaty twórcze, ambiwalentna problematyzacja starości, teoretycznoliteracka i aksjologiczna charakterystyka tekstów

Konceptualizacja wrażeń słuchowych w języku polskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.7

AbstractDownload articleDownload article

poetic language, precedent phenomenon, text-forming unit, stylistic unit

Obraz medyczny jako „fenomen”. Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.3.8

AbstractDownload articleDownload article

medical image, phenomenon, agency, non-human actors, posthumanism, obraz medyczny, fenomen, sprawczość, aktorzy nie-ludzcy, posthumanizm

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout