Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Coś więcej niż filozofia sztuki. Wokół Simmlowskich rozważań o Michale Aniele

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.3

AbstractDownload articleDownload article

philosophy of culture, art, aestheticism, tragism, religion, ethics, modernity, filozofia kultury, sztuka, estetyzm, tragizm, religia, etyka, nowoczesność

Koncepcja sztuki w filozofii kultury Ernsta Cassirera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.6

AbstractDownload articleDownload article

Cassirer, philosophy of culture, art, aesthetics, symbol, mediation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout