Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 123 > >>

Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

frazeologizam, komparativni frazeologizam, derivacija frazeologizama, univerbacija, phraseology, derivation, metaphor

Русская и польская эмоцио- нально-оценочная фразеология (опыт прагмалингвистического исследования)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantics, pragmatics, emotional evaluation, Russian and Polish phraseology

Związki frazeologiczne w polskich tabloidach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

phraseology, tabloids, press language, valuation

Zur literarischen Übersetzung von Phraseologismen aus dem Deutschen ins Albanische

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Phraseologie, kontrastive Phraseologie, Übersetzung, literarische Texte, Deutsch, Albanisch, Phraseologismen, Äquivalenz, Phraseology, contrastive phraseology, translation, literary texts, German, Albanian, idioms, equivalence

Motivación y esfuerzo cognitivo en la fraseología idiomática

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

phraseology, motivation, idiomacity, comprehension, learnig, cognition

Языковая картина воды вo фразеологии и паремиологии русского и польского языков

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

phraseology, paremiology, linguistic image of the world, axiology

Językowy obraz ziemi-terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic picture of the word, phraseology, paremiology, lexeme „land”

Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

phraseology, derivation, verbal idiom

Die Bewertung des Menschen – Dummheit im Lichte der deutschen und polnischen Phraseologie (am lexikografischen Material)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Phraseologie, Polnisch, Deutsch, Dummheit, Bewertung, phraseology, Polish, German, stupidity, foolishness, assessment / valuation

Bilder auf dem Teller – Bilder im Kopf? – Über den Beitrag der Kulinaristik1 zur Stereotypenforschung

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

stereotypes, phraseology, ethnonyms, connotation

Sprachliche Bilder und Modelle: Bedeutungskonstruktion abstrakter Begriffe durch Metaphernphraseme (Beispiele: GESUNDHEIT und RISIKO)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

conceptualization, metaphors, phraseology, linguistic image, cognitive model

Zur lexikografischen Behandlung geschlechtsspezifischer Phraseologismen (Deutsch – Bulgarisch)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

lexicography, phraseology, gender, Bulgarian, German, text corpora

Przejdź do strony: 123 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy