Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Дневник Ирины Кнорринг как женская исповедь

AbstractDownload articleDownload article

pamiętnik, tekst w tekście, proza, poezja, harmonia, spowiedź, realność pierwszego i drugiego rzędu, diary, text within a text, prose, poetry, harmony, confession, first and second order reality

Примирение непримиримого в личности и культуре. Владислав Ходасевич и Марина Цветаева

AbstractDownload articleDownload article

Bóg, poezja, kultura, ojczyzna, pojednanie, God, poetry, culture, homeland, reconciliation

Bohuslav Reynek — samotář z Petrkova

AbstractDownload articleDownload article

Bohuslav Reynek, Petrkov, poezja chrześcijańska, Susanne Renaud, pisarz zapomniany, Bohuslav Reynek, Petrkov, Christian poetry, Susanne Renaud, forgotten writer

Когнитивная метафора как один из способов вербализации эмотивных концептов

AbstractDownload articleDownload article

Joseph Brodsky, emigration, contemporary Russian poetry, cognitive metaphor, Iosif Brodski, emigracja, współczesna poezja rosyjska, metafora kognitywna

Чи впливає зорова поезія на відчуття?

AbstractDownload articleDownload article

contemporary visual poetry in Ukrainian, visual poetry, emblematic poetry, stimulation, Baroque game, poezja wizualna, barok, gra, współczesna literatura ukraińska, recepcja poezji wizualnej

Smyslové vnímání v evropské duchovní tradici a jeho možná souvislost s počátky české poezie uKarla Hynka Máchy

AbstractDownload articleDownload article

art, poetry, senses, perception, interpretation, sztuka, poezja, zmysły, percepcja, interpretacja

Między wierszem a obrazem. Pojęcie „ram” w warsztacie językowo-wizualnym Stanisława Dróżdża

AbstractDownload articleDownload article

dróżdż, poezja konkretna, matematyka, konceptualizm, ramy, stanislas dróżdż, concrete poetry, concept art, mathematics, frameworks

„В уровень с годами”: к проблеме геронтологической рефлексии позднего Вяземского

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.7

AbstractDownload articleDownload article

Petr Vyazemsky, “poetry of old age”, gerontology reflection, problems of “extended” life, death and immortality, Piotr Wiaziemski, „poezja starości”, refleksja gerontologiczna, problemy „przedłużonego” życia, śmierci i nieśmiertelności

Мотиви старості в творчостi Василя Симоненка (нарис проблематики)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.33

AbstractDownload articleDownload article

image of old age, humanistic pathos, poetry, Ukrainian literature of the 60’s, obraz starości, patos humanistyczny, poezja, literatura ukraińska lat 60. XX wieku

Lyrický zápisník stárnoucího muže. „Prosté motivy” Jana Nerudy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.40

AbstractDownload articleDownload article

John Neruda, intimate poetry, ageing, calendar cycle, czech poetry of the second half of 19. century, Jan Neruda, poezja intymna, starość, cykl kalendarzowy, czeska poezja drugiej połowy XIX wieku

Motivy stáří a smrti v pozdním díle Violy Fischerové

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.53

AbstractDownload articleDownload article

poetry, old age, death, fate, interpretation, poezja, starość, śmierć, los, interpretacja

Podoby smrti v básnických textech Josefa Svatopluka Machara

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.21

AbstractDownload articleDownload article

Josef Svatopluk Machar, Czech poetry, blasphemy, 19th century, reception of the classical antiquity, poezja czeska, bluźnierstwo, XIX wiek, recepcja klasycznego antyku

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout