Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Polemika religijna jako wojna w wypowiedziach szesnasto- i siedemnastowiecznych autorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.3

AbstractDownload articleDownload article

religious polemics, religious language, Reformation, Counter-Reformation, military metaphorics, polemiki religijne, język religijny, reformacja, kontrreformacja, metaforyka militarna

Śmierć nagła. Rosjanie wobec trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.7

AbstractDownload articleDownload article

death, earthquake, Lisbon, Voltaire, J. J. Rousseau, polemics, Russia, reception, смерть, землетрясение, Лиссабон, Вольтер, Ж. Ж. Руссо, полемика, Россия, восприятие

„Czyściec” kontra „podniebne cła” w literaturze polemicznej czasów unii w Brześciu (XVI/XVII metropolia kijowska) — wybrane przykłady

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.1

AbstractDownload articleDownload article

purgatory, ordeals, soul, polemics, prayer, чистилище, митарства, душа, полеміка, молитва

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout