Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji

AbstractDownload articleDownload article

political elites, political transformation, Czechoslovakia, Slovak Republic, Czech Republic, politické elity, politická transformácia, Československo, Slovenská republika, Česká republika

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout