Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontekście jej ideologicznych uwikłań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.4

AbstractDownload articleDownload article

the political, agonism, discourse, conflict theory, metatheory, polityczność, agonizm, dyskurs, teoria konfliktu, metateoria

Endemiczność konfliktu, nieuchronność polityki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.6

AbstractDownload articleDownload article

definition of politics, political conflict, meta-politics, definicja polityki, konflikt polityczny, metapolityczność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout