Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Polityka publiczna wobec teorii i jej praktyki w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

public policy, public governance, policy implementation, political sciencies, polityki publiczne, zarządzanie publiczne, implementacja, politologia

Europeizacja polityk publicznych

AbstractDownload articleDownload article

Europeanization, public policies, European integration, polityki publiczne, europeizacja, Polska

Znaczenie kontekstu sytuacyjnego w lokalnej polityce publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.21.8

AbstractDownload articleDownload article

comune, local public policy, programming of public policy, situational context, gmina, lokalna polityka publiczna, kontekst sytuacyjny, planowanie polityki publicznej

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout