Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Semantyka possessum w celownikowych konstrukcjach posesji zewnętrznej w języku chorwackim i polskim

AbstractDownload articleDownload article

vanjska posvojnost, posjedovano, dativ, poljski jezik, hrvatski jezik, external possession, possessum, dative, Polish language, Croatian language

Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.7

AbstractDownload articleDownload article

translation, equivalence, preposition, Croatian language, Polish language, contrastive linguistics, prijevod, ekvivalencija, prijedlog, hrvatski jezik, poljski jezik, kontrastivna lingvistika

The emancipation of the Silesian ethnolect in critical discourse: The legal and political plane, the socio-political plane and the personal one

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.11

AbstractDownload articleDownload article

Silesian ethnolect, Polish, linguistic policy, language standardization, šleski jezički varijetet, poljski jezik, jezička politika, jezička standardizacija

Croatian preposition prema in the spatial domain and its Polish translation equivalents

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.10

AbstractDownload articleDownload article

prepositions, secondary prepositions, Polish language, Croatian language, equivalence, dativ, prijedlozi, poljski jezik, hrvatski jezik, ekvivalencija

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout