Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

"Płynna cielesność". Ciało męskiego podmiotu w prozie Jurija Izdryka

AbstractDownload articleDownload article

body, liquidity, postmodernity, Zygmunt Bauman, Yuri Izdryk

Krytyka kapitalizmu jako krytyka kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Marxism, hauntology, modernity, postmodernity, capitalism, neoliberalism, capitalist realism, left, marksizm, widmontologia, nowoczesność, ponowoczesność, kapitalizm, neoliberalizm, realizm, kapitalistyczny, lewica

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout