Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Osoba fizyczna jako pracodawca

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.6

AbstractDownload articleDownload article

work, natural person, employer, household, liquidation, domestic worker, work in a domestic household, ILO Convention No. 189, praca, osoba fizyczna, pracodawca, gospodarstwo domowe, pracownik domowy, praca domowa, Konwencja MOP nr 189

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.8

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, contractor executing a public contract, pracodawca, pracownik, zleceniobiorca, uznanie za pracownika, wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne, ubezpieczenie społeczne

Stulecie polskiego prawa urzędniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.6

AbstractDownload articleDownload article

civil service law, public official, administrative official, administration employee, prawo urzędnicze, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, pracownik administracji

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout