Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Reconsidering contemporary public relations: Theoretical engagement of practitioners in a communication society

AbstractDownload articleDownload article

public relations theory, public relations practice, professional public relations, types of practitioners, image of public relations

Figure(s) de l’interprète / Rôle(s) de l’interprète

AbstractDownload articleDownload article

international trials, National Supreme Tribunal, legal interpreter, interpreter, habitus, field, interpreting practice

Istota odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe

AbstractDownload articleDownload article

essence of a waiver of penalty, tax offence, waiver of penalty, rationale behind and variants of a waiver, waiver in practice

Włoski dystrykt przemysłowy — rekomendacje dla Polski

AbstractDownload articleDownload article

industrial district, the value of localization, practice implementations, industrial atmosphere

Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia

AbstractDownload articleDownload article

anticompetitive agreements, concerted practice, agreements of minor importance, national competition authorities, restriction on competition

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w różnych systemach jej wykonywania

AbstractDownload articleDownload article

conditional early release, imprisonment, systems of imprisonment, criminological forecasts, practice of conditional early release, penitentiary policy

Ukrainian journalists’ perceptions of unethical practices: Codes and everyday ethics

AbstractDownload articleDownload article

media practice in Ukraine, bribery, media transparency, public relations ethics, media in post-Soviet countries, codes of ethics in post-Soviet countries

Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.2

AbstractDownload articleDownload article

participation, activism, activist research, participatory action research, contructivism, realism, praxis, social practice, cultural theory, cultural studies, cultural research

Art squats, artistic critique and resistance: Between recuperation and obliteration

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.3

AbstractDownload articleDownload article

art squats, resistance, critical theories, artistic practice, artystyczne squaty, opór, teoria krytyczna, praktyki artystyczne

Exploring of the Role of Teacher’s Input in Fossilization: An Examination of Some Spoken Errors by Albanian Speakers of English

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.11

AbstractDownload articleDownload article

fossilization, teacher input, spoken errors, Albanian context, classroom practice, input

Zużyta kategoria uczestnictwa? Między polską tradycją humanistyczną a perspektywą performatywną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.8

AbstractDownload articleDownload article

participation in culture, everyday life, self-agency, practice, praxis, Polish culture- oriented thinking

Ekonomia daru, estetyka sztuczek, etyka uporu. Praktyki życia codziennego według Michela de Certeau

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.9

AbstractDownload articleDownload article

everyday life, practice, tactic, strategy, economy of gift, resistance, habitus

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout