Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Truth, reality and science in the views of American pragmatists with regard to Charles S. Peirce and William James

AbstractDownload articleDownload article

pragmatism, truth, science, scientism, Ch. Peirce, W. James, paradigm, conventionality, usability, pragmatyzm, prawda, nauka, naukowość, Ch. Peirce, W. James, paradygmat, konwencjonalność, użyteczność

Media a idea społecznej odpowiedzialności

AbstractDownload articleDownload article

media, etyka, prawda, pieniądz, polityka, język

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout