Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

United States policy towards the International Criminal Court. Selected legal issues

AbstractDownload articleDownload article

Stany Zjednoczone, Międzynarodowe Prawo Karne, Międzynarodowy Trybunał Karny, globalna sprawiedliwość, United States, International Criminal Law, International Criminal Court, global justice

Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych

AbstractDownload articleDownload article

corruption, penal sanctions, criminal law, corruption crimes, anti-corruption, penal code, economic criminal law, korupcja, sankcje karne, przestępstwa korupcyjne, prawo karne, kodeks karny, prawo antykorupcyjne, prawo karne gospodarcze

Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania w świetle współczesnej nauki zarządzania

AbstractDownload articleDownload article

management, trust, criminal law, economic criminal law, economic turnover, zarządzanie, zaufanie, prawo karne, prawo karne gospodarcze, obrót gospodarczy

Sprawa Trynkiewicza a ustawa o nadzorze nad groźnymi przestępcami — na marginesie rozważań o karze śmierci

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.6

AbstractDownload articleDownload article

Marcin Trynkiewicz, ustawa o groźnych przestępcach, kara śmierci, izolacja groźnego przestępcy, prawo karne, legislation on dangerous offenders, capital punishment, isolation of dangerous criminals, criminal law

Shadow banking a prawo karne gospodarcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.8

AbstractDownload articleDownload article

shadow banking, criminal economic law, prawo karne gospodarcze, parallel banking, illegal financial activity

Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.5

AbstractDownload articleDownload article

clinical trial, medical experiment, randomization, ethics, medical criminal law, badanie kliniczne, eksperyment medyczny, randomizacja, etyka, lekarskie prawo karne

„Dwunastu sędziów, każdy w czarnej zbroi, wszystkich maskami zamknięte oblicza…”? Fakty i mity o sądach femicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.13

AbstractDownload articleDownload article

sądy femiczne, Feme, historia prawa niemieckiego, prawo karne, sądy kapturowe, vehmic courts, Feme, German law history, penal law, lynch

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout