Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future

AbstractDownload articleDownload article

financial autonomy of the EU, financial instruments of the EU, own resources system, reform of the budget, traditional own resources – TOR-, VAT resource, GNI resource, taxation principles, candidate for future own resource, problem of election of candidate, numeric valuation, modulated VAT, energy taxation, tax on the climate change, EU corporation income tax

Zmiany u podstaw, czyli nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, general principles, amendments of administrative procedure, general principle of objective truth, general principle of written form

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia

AbstractDownload articleDownload article

the rule of law, principles, administration, European Union

Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy

AbstractDownload articleDownload article

Polish taxation system, taxation system, tax principles, tax neutrality, tax reform

About basic terms regarding judicial sentences. Remarks in the context of the Polish Penal Code

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, penal reaction, sentencing principles, judicial sentencing guidelines

Uwagi o zasadach wymiaru kary w polskich kodeksach karnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.4

AbstractDownload articleDownload article

criminal justice, punishment, theories of punishment, principles of imposing penalties, purposes of punishment

O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej — uwagi na tle przyczyn i skutków „masowego uwięzienia” w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.29

AbstractDownload articleDownload article

consequentialism, retributivism, criminal policy, mass incarceration, principles of punishment

Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.3

AbstractDownload articleDownload article

principles of sentencing, obligations of the probation period, deduction from remuneration, unpaid supervised work

Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz zasady informowania (art. 9 k.p.a.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.1

AbstractDownload articleDownload article

zasada budzenia zaufania, zasada informowania, postępowanie administracyjne, zasady ogólne, gwarancje obywatelskie, the principle of waking trust, the principle of informing, administrative proceedings, general principles, citizens’ guarantees

Interes społeczny a słuszny interes obywateli na podstawie art. 7 in fine kodeksu postępowania administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.2

AbstractDownload articleDownload article

interes społeczny, interes publiczny, interes obywatela, zasady ogólne postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne, social interest, public interest, general principles of the administrative proceedings, the Code of Administrative Proceedings

Zum Pronomen es bei Wetterverben im Jiddischen im Vergleich zu deutschen und polnischen Entsprechungen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.36.6

AbstractDownload articleDownload article

Principles and Parameters framework (P&P), Minimalist Program (MP), syntactic expletives, checking process, sentences with weather verbs

General directives of judicial sentencing. Remarks in the context of the Polish Criminal Code

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.47.2

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, sentencing principles, judicial sentencing guidelines

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout