Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Młodociani uzależnieni od środków odurzających lub psychotropowych w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, convict, therapeutic system, addiction, narcotic and psychotropic substances, prison sentence

Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

rights, obligations, legal status of persons sentenced, prison sentence

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach — uwagi krytyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.7

AbstractDownload articleDownload article

prison sentence, ordinary system, therapeutic system, programmed treatment system, individual sentence plan

Reguły Nelsona Mandeli

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.10

AbstractDownload articleDownload article

The Mandela Rules, convict, medical services, prison sentence, international law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout