Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Spór o istotę fundacji

AbstractDownload articleDownload article

Fundacja, organizacja społeczna, organizacja pozarządowa, organizacja pożytku publicznego, sektor pozrządowy, foundation, private law foundation, association, voluntary association, social organization

Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.9

AbstractDownload articleDownload article

private administrative law, escape to private law, public procurement law, prawo administracyjne prywatne, ucieczka do prawa prywatnego, prawo zamówień publicznych

Rozwój zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych w świetle społecznych wyzwań XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.4

AbstractDownload articleDownload article

personal interests, scope of the subject, challenges of the 21st century, private law, dobra osobiste, zakres przedmiotowy, wyzwania XXI wieku, prawo prywatne

Between consensus and the “tax agreement” provided for in the draft of the Tax Ordinance of June 4, 2019

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.4

AbstractDownload articleDownload article

tax ordinance, tax agreement, public law, private law, ordynacja podatkowa, umowa podatkowa, prawo publiczne, prawo prywatne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout