Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

AbstractDownload articleDownload article

remedying of harm, probative measures, probation, crime

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej

AbstractDownload articleDownload article

parole, probation, criminological forecasting, imprisonment

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka

AbstractDownload articleDownload article

reoffending, probation agencies, risk assessment, risk management, risk groups

Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, alternatives to imprisonment, probation

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z  27 marca 2014 r.

AbstractDownload articleDownload article

probation, order of execution of sentence, conditions governing order

Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

probation, alternative sanctions, restorative justice

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

professional probation officer, restriction of liberty, activities of professional probation officer, restriction of liberty in Polish Penal Code, execution of the penalty of restriction of liberty in the Penal Executive Code, penalties

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

AbstractDownload articleDownload article

probation officer, criminal enforcement proceedings, probation measures, Electronically Monitored Curfew, penalty of restriction of liberty

Contemporary challenges in the work of court probation officer for adults. Critical recognition from the perspective of the Polish experience

AbstractDownload articleDownload article

probation officer, supervision, mental disorders, changes in the law

Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji k.k. i k.k.w. — z perspektywy zadań kuratora sądowego

AbstractDownload articleDownload article

probation officer, conditional suspension, deprivation of liberty, probation

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w perspektywie zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

probation, supervision, responsibilities of the probation period, accessory fine

Key problems relating to the enforcement of restriction of liberty in Poland. Remarks in the context of changes in criminal enforcement law

AbstractDownload articleDownload article

restriction of liberty, enforcement proceedings, amendments to criminal law, probation officer, community work, electronic supervision

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout