Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Materialne przesłanki przeszukania w k.p.k.

AbstractDownload articleDownload article

search, investigative procedures, police, suspect

Kritische Bemerkungen zur deutschen und polnischen Übersetzung der Eigennamen im Comic-Band „Astérix en Corse” – eine kognitive Perspektive

AbstractDownload articleDownload article

analysis of translation procedures, equivalence evaluation, translation of proper names

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.6

AbstractDownload articleDownload article

anti-corruption procedures, transparency of public life, entrepreneurs, public sector entities, procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.39

AbstractDownload articleDownload article

public economic law, procedures, procedural guarantees, publiczne prawo gospodarcze, procedury, gwarancje procesowe

Refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa „Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.10

AbstractDownload articleDownload article

dissidents, opponents, Hitler, Federal Republic of Germany, legal procedures, rehabilitation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout