Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, GDP, Dutch disease, industrial production, metals and metal products, mining, Ukraina, PKB, choroba holenderska, produkcja przemysłowa, metale i hutnictwo, górnictwo

Instrumenty finansowe ochrony gruntów rolnych i leśnych

AbstractDownload articleDownload article

protection of agricultural land, exclusion of land from agricultural production, one-time charges, annual payments

Old and new constraints in foreign news coverage in post-communist Ukraine

AbstractDownload articleDownload article

international communication, foreign news production, post-Soviet media, Ukraine

Innovations in the Practice of Production and Trade Enterprises in EU Countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/ 2084-4093.22.1.1

AbstractDownload articleDownload article

innovations, enterprises, trade, production

An L2 Study on the Production and Perception of Stress Patterns in English: Second Language Acquisition of Compound Words

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.5

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition (SLA); prosody; stress patterns; compound words; Polish community; production; perception; psycholinguistic evidence; L1 transfer

Problem utworów osieroconych w świetle nowelizacji prawa autorskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.7

AbstractDownload articleDownload article

utwór osierocony, dozwolony użytek, staranne poszukiwania, prawo do zwielokrotniania, prawo do publicznego udostępniania, orphan work, premitted use, diligent search, right of reproduction, right of making available to the public provided

Zarządzanie relacjami z klientem w spółkach portfelowych funduszu inwestycyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.12

AbstractDownload articleDownload article

marketing transakcyjny, koncepcja produkcyjna, koncepcja sprzedaży, orientacja marketingowa, orientacja relacyjna, orientacja na wartość klienta, zintegrowana komunikacja z klientami, transactional marketing, production concept, sales concept, marketing orientation, relation orientation, customer value orientation, integrated customer communication

The outsiders looking in!: EU and diaspora journalists’ reflections on journalistic roles in British press coverage of the EU Referendum

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.1(20).3

AbstractDownload articleDownload article

professional ideology, role conceptions, production practice, EU referendum, framing

The last side of "Citizen Kane"

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.3.2

AbstractDownload articleDownload article

Orson Welles, New Film History, production studies, unfinished films, The Other Side of The Wind, Nowa Historia Filmu, production studies, niedokończone filmy, Druga strona wiatru

Językowy obraz głosu w polszczyźnie — ujęcie diachroniczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.7

AbstractDownload articleDownload article

diachronic linguistic image of the world, diachrony, voice, voice production

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout