Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Ciało cierpiące i upokorzone. Doświadczenie cielesności i projekt kobiecości niemęskocentrycznej w prozie i eseistyce Slavenki Drakulić, Dubravki Ugrešić i Vedrany Rudan

AbstractDownload articleDownload article

experience of bodiliness, non-male-centric femininity, new Croatian prose, Slavenka Drakulić, Dubravka Ugrešić, Vedrana Rudan

„Drżąca skóra” — ciało jako medium percepcji świata w prozie Slavenki Drakulić

AbstractDownload articleDownload article

‘Trembling skin’, women’s body, human intimacy, the ‘somatic’ prose

Женскость и материнство в романе Казус Кукоцкого Людмилы Улицкой

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian literature, women’s prose, L. Ulitskaya, womanhood, mother hood

"Пацанские рассказы" Захара Прилепина. Новый автор, новый герой

AbstractDownload articleDownload article

modern prose, hero, author, story, happiness

Як тіло словом стало: "міфологія тілесності" в українській постмодерній прозі

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, a human body, archetypal and mythological motifs, aspects of birth and death

Wymagania w zakresie stażów prokuratorskich w świetle art.14a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)

AbstractDownload articleDownload article

prosecution service, appointment to position, traineeship, academic degree

Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku (opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej)

AbstractDownload articleDownload article

modernism, Russian women’s prose, oneiric motifs

Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian prose, sleep, reality, unreality, movement

Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, motifs of dreams, abaissement du niveau mental, inner conflict

Перетолкование мифов в русской литературе XXI века. Пелевинский вариант на тему лабиринта

AbstractDownload articleDownload article

Pelevin, myth of the Minotaur and the labyrinth, The Helmet of Horror, chat, poetics of the postmodern prose

Obsadzanie stanowisk prokuratorskich w drodze konkursu w trybie art. 14b ustawy o prokuraturze

AbstractDownload articleDownload article

prosecutor post, competition, filling of the post, Prosecution Service Act

Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

public authorities, Prosecutor’s Office, assistant, efficiency, rationality

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout