Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща

AbstractDownload articleDownload article

object, objective side, intervention in the court activity, przedmiot, strona przedmiotowa, wywieranie wpływu na czynności sądowe

Rozwój zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych w świetle społecznych wyzwań XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.4

AbstractDownload articleDownload article

personal interests, scope of the subject, challenges of the 21st century, private law, dobra osobiste, zakres przedmiotowy, wyzwania XXI wieku, prawo prywatne

Litewka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.2

AbstractDownload articleDownload article

ontic state, object of mimetic representation, story, metaphor, quality, value, transcendence, human world, status ontyczny, przedmiot naśladowczego przedstawienia, opowieść, metafora, jakość, wartość, transcendencja, świat człowieka

Thanatomorphose and Contracted: Feminine body and sexuality in horror and the horror of feminine body and sexuality

DOI: 10.19195/0867-7441.24.14

AbstractDownload articleDownload article

femininity, objectification, femininity in horror, female sexuality, death, decay, kobiecość, uprzedmiotowienie, kobiecość w fantastyce grozy, kobieca seksualność, śmierć, rozkład

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout