Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kodeksowe i pozakodeksowe określenie sankcji karnych związanych z penalizacją przestępstw korupcyjnych

AbstractDownload articleDownload article

corruption, penal sanctions, criminal law, corruption crimes, anti-corruption, penal code, economic criminal law, korupcja, sankcje karne, przestępstwa korupcyjne, prawo karne, kodeks karny, prawo antykorupcyjne, prawo karne gospodarcze

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout