Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, amendment, legal assistance, public defence, public defender, analysis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout