Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Pozabudżetowe źródła finansowania polityki społecznej. Istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji zadań społecznych

AbstractDownload articleDownload article

finanse publiczne, państwowe fundusze celowe, polityka społeczna, public finances, state special-purpose funds, social policy

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.6

AbstractDownload articleDownload article

health care, public finances, financing systems

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout