Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

AbstractDownload articleDownload article

civil liability, material liability, public official, gross violation of the law, recourse claim

Stulecie polskiego prawa urzędniczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.6

AbstractDownload articleDownload article

civil service law, public official, administrative official, administration employee, prawo urzędnicze, funkcjonariusz publiczny, urzędnik, pracownik administracji

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout