Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Mediacja jako instrument polityki władz gminy służący zapewnieniu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym

AbstractDownload articleDownload article

mediation, public participation, sustainable development, local spatial planning

Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.9

AbstractDownload articleDownload article

municipal council of seniors, elderly people, public participation, civil society

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout