Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Das europäische Integrationskonzept vor dem Hintergrund der Sprach- und Sprachenfrage

AbstractDownload articleDownload article

language policy in the European Union, languages for special purposes, multilingualism, sociolinguistics

Pozabudżetowe źródła finansowania polityki społecznej. Istota i wykorzystanie państwowych funduszy celowych w realizacji zadań społecznych

AbstractDownload articleDownload article

finanse publiczne, państwowe fundusze celowe, polityka społeczna, public finances, state special-purpose funds, social policy

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractDownload articleDownload article

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Uwagi o zasadach wymiaru kary w polskich kodeksach karnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.4

AbstractDownload articleDownload article

criminal justice, punishment, theories of punishment, principles of imposing penalties, purposes of punishment

Konsumenci versus przedsiębiorcy w kontekście opłaty za obsługę posprzedażną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.9

AbstractDownload articleDownload article

pytanie prejudycjalne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rzecznik Generalny/Adwokat Generalny, Maciej Szpunar, obsługa posprzedażna, dyrektywa 2011/83, konsument, przedsiębiorca, taryfa podstawowa, połączenie, cel, orzeczenie, prawo, państwo, preliminary question, the Court of Justice of the European Union, Advocate General, Maciej Szpunar, after-sales-service, directive 2011/83, customer, entrepreneur, the basic rate, call, purpose, judgment, law, state

Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.5

AbstractDownload articleDownload article

purpose(s) of punishment, release on licence, judicial sentencing

The purposes of interpersonal communication: A survey to find the most likely general reasons why people engage in communication

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.1(20).2

AbstractDownload articleDownload article

purpose, interpersonal communication, emotion, cognition, relationships, joint activity

Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w zakresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.6

AbstractDownload articleDownload article

cross-promotion, Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO), regulatory deficiencies, advertising of formula milk, labelling, presentation, infant formula, follow-on formula, toddler milk, processed cereal-based food and baby food, food for special medical purposes intended for infants and young children, feeding bottles and teats, protection of breastfeeding, cross promotion, International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (WHO Code)

Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.12

AbstractDownload articleDownload article

legal services contract, legal character and characteristic of legal services contracts, types of legal services contracts, purpose of normative distinction of the group of legal services contracts

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.3

AbstractDownload articleDownload article

crime, terrorism, terrorist purpose, terrorist attack, framework directive, extraordinary tightening of punishment

Clauses of non-priority purpose in Bulgarian and their Russian parallels

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.169.8

AbstractDownload articleDownload article

subordinate conjunctions, clauses of purpose, clauses of measure and degree, translation, Bulgarian, Russian, подчинителни съюзи, финални изречения, изречения за количество и степен, превод, български език, руски език

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout