Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ocena szans i zagrożeń realizacji polityki kulturalnej w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

analfabetyzm, kultura, polityka kulturalna, programy operacyjne, sztuka, zjawiska społeczno-kulturowe, art, cultural policy, culture, illiteracy, operational programs, sociocultural phenomena

Między wierszem a obrazem. Pojęcie „ram” w warsztacie językowo-wizualnym Stanisława Dróżdża

AbstractDownload articleDownload article

dróżdż, poezja konkretna, matematyka, konceptualizm, ramy, stanislas dróżdż, concrete poetry, concept art, mathematics, frameworks

Czy mieszkalnictwo w Polsce zmierza w kierunku standardów europejskich?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.24.4

AbstractDownload articleDownload article

funkcje mieszkania, sytuacja mieszkaniowa UE, polskie programy mieszkaniowe, housing functions, housing situation of the EU, Polish housing programs

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout