Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

public authorities, Prosecutor’s Office, assistant, efficiency, rationality

O dwóch aksjologiach gospodarowania

AbstractDownload articleDownload article

antic philosophy of economy, mainstream economy, the aims of economy, rationality of economy

Konflikt pomiędzy nauką a wiarą w polityczno-ideologiczny konsensus w sprawie globalnego ocieplenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.11

AbstractDownload articleDownload article

global warming, scientific consensus, political consensus, scientific rationality, political rationality, globalne ocieplenie, konsensus naukowy, konsensus polityczny, racjonalność naukowa, racjonalność polityczna

Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.9

AbstractDownload articleDownload article

public administration, social activity, rationality, value, public interest

Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.3

AbstractDownload articleDownload article

wicked problems, rationality, public administration, solution

W poszukiwaniu racjonalnej organizacji społeczeństwa. Tomasz More, Robert Owen a praktyka kibuców

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.6

AbstractDownload articleDownload article

Thomas More, New Harmony, kibbutz, rationality

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout