Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?

AbstractDownload articleDownload article

governance, regulation, agency (public), regulatory agency, regulatory regime, regulatory policy, non-majoritarian institutions, agencification, political accountability, policy making, public space (policy), współrządzenie, rządzenie, agencja, agencyzacja, rozliczalność polityczna, reżim regulacyjny, polityka regulacyjna, proces decyzyjny, polityka publiczna

Тимчасова окупація частини території України як фактор спеціального фінансово-правового регулювання

AbstractDownload articleDownload article

okupacja tymczasowa, szczególny (wyjątkowy) reżim prawny, terroryzm, system finansowy, temporary occupation, special (particular) legal regime, terrorism, financial system

Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.2

AbstractDownload articleDownload article

reżim polityczny, demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, rządy prawa, political regime, liberal democracy, illiberal democracy, the rule of law

Rola tradycji konfucjańskich w umacnianiu współczesnego reżimu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.3

AbstractDownload articleDownload article

Korea Północna, konfucjanizm, reżim, Kim Jong-un, North Korea, Confucianism, regime

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout