Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

The role of PR in healthcare and social insurance reform in Poland and the United States

AbstractDownload articleDownload article

international PR, healthcare reform, public aff airs, insurance industry, PR methods

Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future

AbstractDownload articleDownload article

financial autonomy of the EU, financial instruments of the EU, own resources system, reform of the budget, traditional own resources – TOR-, VAT resource, GNI resource, taxation principles, candidate for future own resource, problem of election of candidate, numeric valuation, modulated VAT, energy taxation, tax on the climate change, EU corporation income tax

Biomechanika ciała i rozumny arlekin. Cielesność „nowego” aktora w świetle teorii Wsiewołoda Meyerholda i Łesia Kurbasa

AbstractDownload articleDownload article

Great Theatre Reform, biomechanics, conscious arlequin, Kurbas, Meyerhold

Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Grabski, historical sociologism, development of capitalism, economic reforms in the Second Polish Republic

Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic, business cycle, the ruling camp, reform, concepts, economic policy, II Rzeczpospolita, cykl koniunkturalny, obóz rządzący, reforma, koncepcje, polityka gospodarcza

Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.

AbstractDownload article

The Second Republic of Poland, administration reform, government of Wincenty Witos, Commission for Matters of State Savings of 1920, administration of the Second Republic of Poland

Нереалізований проект Віктора Глушкова — втрачений шанс для радянської економіки

AbstractDownload articleDownload article

Victor Glushkov, information society, economy, reforms, computer network, Виктор Глушков, информационное общество, экономика, реформы, компьютерная сеть

Analiza ekonomiczna polskiej reformy emerytalnej z 2013 r.

AbstractDownload articleDownload article

social security system, pensions, pay-as-you-go system, private pension funds, Polish private pension funds, Polish pension reform, Polish pension reform of 2013, ZUS, FUS, OFE, Open Pension Funds, pension system in Poland

Polski system podatkowy: diagnoza problemów oraz propozycja reformy

AbstractDownload articleDownload article

Polish taxation system, taxation system, tax principles, tax neutrality, tax reform

Great expectations: On experiences with media reform in post-socialist Europe (and some unexpected outcomes)

AbstractDownload articleDownload article

media and democracy, post-socialist media reform, media system, comparative media research, Central and Eastern Europe

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Obowiązek szkolny sześciolatka i jego codzienność jako wyzwanie edukacyjne — na tle reformy edukacji de lege lata i de lege ferenda

AbstractDownload articleDownload article

educational reality, educational challenge, school reform, right to education, compulsory education for a child at the age of 6, primary school, social expectations, освітня буденні, освітній виклик, реформа освіти, право до навчання, шкільний обов’язок, шкільний обов’язок шестирічної дитини, початкова школа, суспільні очікування

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout