Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ernesto Giménez Caballero en la guerra civil: la inmolación del intelectual

AbstractDownload articleDownload article

fascism, the Spanish nationalism, the civil war, the Franco regime

Civil society in Poland in the 1990s. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence

AbstractDownload articleDownload article

democracy, civil society, the third sector, post-communism regimes, constitution, judicature

Українське кіномистецтво і тоталітаризм (друга половина 1960-х–1980-ті роки)

AbstractDownload articleDownload article

cinema, totalitarianism, Soviet regime, repression, arrests, киноискусство, тоталитаризм, советская власть, репрессии, аресты

Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym

AbstractDownload articleDownload article

democracy, transition, consolidation, authoritarianism, hybryd regime, demokracja, tranzycja, konsolidacja, autorytaryzm

Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?

AbstractDownload articleDownload article

governance, regulation, agency (public), regulatory agency, regulatory regime, regulatory policy, non-majoritarian institutions, agencification, political accountability, policy making, public space (policy), współrządzenie, rządzenie, agencja, agencyzacja, rozliczalność polityczna, reżim regulacyjny, polityka regulacyjna, proces decyzyjny, polityka publiczna

Wacław Makowski — teoretyk i praktyk polskiego autorytaryzmu, bohater dwóch poświęconych mu monografii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.2.5

AbstractDownload articleDownload article

authoritarianism, Second Polish Republic, constitution, democracy, Sanacja regime

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.2

AbstractDownload articleDownload article

insurance company, insurance agent, agency activities, insurance intermediation, liability regime based on the principle of risk

Тимчасова окупація частини території України як фактор спеціального фінансово-правового регулювання

AbstractDownload articleDownload article

okupacja tymczasowa, szczególny (wyjątkowy) reżim prawny, terroryzm, system finansowy, temporary occupation, special (particular) legal regime, terrorism, financial system

Karnawalizacja śmierci w literaturze rosyjskiej lat trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.29

AbstractDownload articleDownload article

death, totalitarian regime, carnivalesque, grotesque, laugh, смерть, тоталитаризм, карнавализация, гротеск, смех

Totalitaryzm a funkcjonalistyczna utopia. Wątki systemowe w twórczości Janusza A. Zajdla

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.4.5

AbstractDownload articleDownload article

social system, totalitarian regime, functions, dirty togetherness

Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.2

AbstractDownload articleDownload article

reżim polityczny, demokracja liberalna, demokracja nieliberalna, rządy prawa, political regime, liberal democracy, illiberal democracy, the rule of law

Rola tradycji konfucjańskich w umacnianiu współczesnego reżimu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.3

AbstractDownload articleDownload article

Korea Północna, konfucjanizm, reżim, Kim Jong-un, North Korea, Confucianism, regime

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout