Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.9

AbstractDownload articleDownload article

standardisation, language policy, Silesian ethnolect, the Polish language, regional language, standardizacija, jezična politika, šleski jezični varijetet, poljski jezik, regionalni jezik

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout