Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Organizacje pozarządowe jako grupy dyspozycyjne w sytuacji kryzysowej na przykładzie Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

AbstractDownload articleDownload article

crisis, non-governmental organizations, Water Volunteer Rescue Service, safety

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.11

AbstractDownload articleDownload article

municipal tasks, volunteer fire brigade, national rescue and firefighting system

Szkolenie w ochotniczej straży pożarnej w ciągu lat

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.6

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire-fighters, training system, qualification, rescue, the state fire service, the national fire and rescue system

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zarządzaniu kryzysowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.14

AbstractDownload articleDownload article

state security, internal security, crisis management, rescue system, public administration, governor (of province), voivode, district head, staroste

Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych podczas akcji ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.15

AbstractDownload articleDownload article

fire protection, volunteer firefighters, State Firefighters, rescue actions

Na każde wezwanie naczelnika

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.29

Download articleDownload article

Tatry, TOPR, ratownictwo górskie, historia, region, Tatra mountains, mountain rescue, Tatra Mountain Volunteer Search and Rescue, history

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout